Oppsett av CV parser

Oppsett av CV parser gjøres via support, CV parser er en tjeneste som er kjøpt av en 3.part og dette krever API oppsett.

Kostnader:

Oppsett: 1500,- ( en konsulent time, prisene index justeres i mai)

Konto: 205,- pr mnd pr konsern

Parsing: 1,42,- pr dokument